Styrelsen

E-post: styrelsen@grekiskaforeningen.nu

JANNIS TSILFOGLOU
Ordförande
Ansvarig för kontakter/kommunikation med svenska och grekiska myndigheter
DIMITRIS GOUTOS
Vice ordförande
Ansvarig inom kulturfrågor
CHRISTOS IKARIOU
Sekreterare
ALEXIS MOURTZIS
Kassör
ANDREAS SCILARIS
Vice kassör
DIMITRIS THEODOROU
Ledamot
Inspektör/Inventarieansvarig
NIKOS KARIOTIS
Ledamot
Köksansvarig/Kock/Grillmästare
NIKOS PANDAKIDIS
Vice sekreterare
Utbildning/Ansvarig/Kontaktperson Grekiska skolan-föreningen
SAKIS FANTELAS
1:e suppleant
STAMATIS KALKANAKOS
2:e suppleant
SPIROS GEORGOULAS
3:e suppleant