Διοικητικό Συμβούλιο

E-mail: styrelsen@grekiskaforeningen.nu

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΦΟΓΛΟΥ
Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΟΥΤΡΑΣ
Αντιπρόεδρος
ΣΑΚΗΣ ΦΑΝΤΕΛΑΣ
Γραμματέας Α΄
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ
Γραμματέας Β΄
ΑΛΕΞΗΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ
Ταμίας Α΄
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΥΛΑΡΗΣ
Ταμίας Β΄
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Αναπληρωματικός
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΑΘΑ
Αναπληρωματικός