Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

Grekisk-ortodoxa församlingen har sina gudstjänster på Hässleholmens kyrka.

Annons sätts upp i föreningens anslagstavla när det är dags för nästa gudstjänst.


Διεύθυνση:
Hässleholmens Kyrka
Våglängdsgatan 3
507 41 BORÅS


Πρόσωπο επαφών:
Αλέξανδρος Νικολάου